Publicerad

Isen på Arbogaån är förrädisk –
Arboga kommun avråder från all vistelse på ån

Isen som har lagt sig på Arbogaån är, även den här vintern, mycket instabil och osäker att ge sig ut på. Arboga kommun uppmanar därför allmänheten från all vistelse på isen, oavsett vilken plats det gäller.

Kommunen har fått indikationer på att Arbogaåns isbelagda vatten också denna säsong har använts för att passera längs med eller över ån. Personer ska ha vistats på isen mellan Herrgårdsbron och gång- och cykelbron vid Stenlöpet, men även den isbelagda delen under gång- och cykelbron vid Stenlöpet. Rörelse har också i år noterats på den mycket instabila och farliga delen av hamnbassängen nedströms Herrgårdsbron.

Exempelbild

Magnus Andersson

- Det är väldigt riskabelt att ge sig ut på isarna på Arbogaån. Förhållandena kan se goda ut på håll, men ån är mycket ström och isens tjocklek kan variera från någon decimeter till bara någon centimeter, säger Magnus Andersson, vd på Arboga kommunalteknik AB.


Arbogaån har i dagsläget ett något förhöjt flöde jämfört med normalförhållanden för årstiden, men flödet kan hastigt förändras utifrån omslag i temperatur och förändrade nederbördsförhållanden. Trotts att flödet bedöms som stabilt i dagsläget är Arbogaån mycket ström, och speciellt då vid, runt eller kring broar och anläggningar.


- Tänk på säkerheten och ta inte några risker. Isarna på Arbogaån är förrädiska på många platser och vi avråder från all vistelse på ån, säger Magnus Andersson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: