Publicerad

Nu tas beslysningen ned i spåret på söder

Exempelbild

Onsdagen den 22 december påbörjas arbetet med att montera ned stolpar och kablar i spåret på söder.

I början av november genomfördes en kontroll av armaturer och belysning i spåret på söder. Vid kontrollen upptäcktes att armaturerna inte längre gick att reparera utan behövde bytas ut. Som en säkerhetsåtgärd stängdes då elen i spåret av. Den 22 december påbörjas arbetet med att ta ner befintliga stolpar och elektronik. Något som kan medföra begränsad framkomlighet på vissa platser i spåret under tiden som arbetet genomförs.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: