Publicerad

Ljudverk presenteras på biblioteket

Exempelbild

Från 17 december - 18 januari finns Ravi Govenders ljudverk att lyssna till på Arboga bibliotek.

Konstnären Ravi Govender arbetar huvudsakligen med videokonst och installationer. På senare år har han även utökat sin praktik till att även omfatta skrivande och arbeta med ljud. I sitt verk "Din dröm min verklighet" tar han sikte på EPA-traktorer och den kultur som omger dem. Under 2021 har han genomfört en rad intervjuer med ungdomar som kör EPA-traktorer i Arboga och Kungsör. Intervjuerna har omvandlats till ett ljudverk i tolv delar, ett konstverk i form av radioreklam som spelas i foajen på Arboga stadsbibliotek och vid kassan på Kungsörs bibliotek.

 

Inom "Din dröm min verklighet" har Govender träffat och lärt känna ungdomar som kör EPA-traktorer i Kungsör och Arboga. I hans inlyssnande försök har han lärt sig om deras vardag och olika intressen. Verket skapar på så vis en temporär sinnebild av EPA-förarnas olika tankar, idéer och åsikter men leder också till en bredare diskussion kring hur det är att bo och växa upp i en mindre stad i Sverige. Samtalen ger därmed inte bara en bild av förarnas syn på bilar och koncept som frihet, bilkultur och autonomi utan också för- och nackdelarna av att bo på en ort med begränsat utbud av offentlig och kommersiell service. Till exempel har Arboga och Kungsörs brist på närliggande polisstation och nedlagda industrier skapat en unik förutsättning för illegala dragracinglopp som lett till ett motorintresse bland unga. Det, och mycket annat, är vad Din dröm min verklighet lärt känna och behandlat. Hur möts dröm och verklighet med varandra och hur är detta en förutsättning för att skapa nya världar?

Ravi Govender är intresserad av hur konst verkar utanför konstinstitutioner för att se hur den kan bli en direkt del av en vardag. Det kan till exempel handla om att nyttja redan existerande tv-apparater i en frisörsalong som en temporär utställningsplats, eller som i det här fallet; leka med radioreklamens format för konst. Konsten handlar på så vis lika mycket om hur den distribueras och produceras som dess form, innehåll och tematik.

 

Utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst
Ravi Govenders utställning i Arboga och Kungsör är ett delresultat av det treåriga regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK, 2021-2024) som med stöd av Kulturrådet drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och Västmanlands samtliga kommuner. Förutom att resultera i oväntad konst på olika platser i Västmanland prövas också nya metoder för att skapa konst i offentliga miljöer. Västmanlands tio kommuner har under år 2021 samarbetat parvis kring konstprojekten som involverar fyra lokala och fem gästande konstnärer.

 

Ravi Govender vill särskilt tacka Kajsa Fex Fritz på Arboga kommun och Lina Ekdahl på Kungsör kommun för ett gott samarbete.

 

Platser där konsten tillfälligt visas:
Arboga stadsbibliotek, Kapellgatan 19B, 732 45 Arboga

Kungsör bibliotek, Drottninggatan 34, 736 31 Kungsör

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: