Publicerad

Utställning: ”En vecka fri från våld”

Exempelbild

”En vecka fri från våld" är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
22-27 november kan du se en foto- och bokutställningen på temat i bibliotekets bokhall.

Under veckan kommer Kvinnojouren KAK synas på platser runt om i regionen. Bland annat har de en liten fotoutställning på Arboga bibliotek.

Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Under Coronapandemin har restriktionerna lett till en alarmerande ökning av våld i hemmet. Även i vår region kan vi se en tydlig ökning den senaste tiden.

Våld i nära relationer kan anta många former: det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt, digitalt, ekonomiskt och hedersrelaterat. Med fotoutställningen vill vi visa på dessa olika former av våld och sprida kunskap om hur våld i nära relationer kan ta sig uttryck.

 


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: