Publicerad

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november

Torsdagen den 25 november kl 18:15 sammanträder kommunfullmäktige i Vasagymnasiets aula, Arboga.

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Strategisk och ekonomiska plan 2022-2024 för Arboga kommun
  • Antal ledamöter i kommunfullmäktige kommande mandatperiod
  • Taxor och avgifter 2022
  • Kommunala borgensåtaganden 2022


Allmänhetens frågestund är inställd. Allmänheten och förtroendevalda som inte tjänstgör ombeds följa sammanträdet via kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.


Här kan du läsa hela föredragningslistan med tillhörande handlingar.


Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: