Publicerad

Södra spåret utan belysning

Exempelbild

Efter översyn av belysningen vid Södra spåret har det gjorts bedömningen att belysningen och armaturerna behöver plockas bort i spåret.

Av säkerhetsskäl kommer belysningen i Södra spåret att släckas ned torsdagen den 4e november. Efter en genomgång av armaturer och stolpar framkom brister som lett till att stolpar och elektronik behöver tas ner.

- Vi ser att flera stolpar och armaturer i spåret behöver bytas ut då det inte räcker med att reparera dem, säger Johan Sörén, driftchef på Arboga kommunalteknik.

 

I ett första skede kommer belysningen att släckas ned för att senare kunna montera ner både stolpar och armaturer. Det innebär att spåret kommer att vara utan belysning tills vidare. När arbetet med att ta ner stolpar genomförs kommer spåret att vara helt avstängt. I övrigt går det bra att använda spåret, dock utan belysning.

 

Öka säkerheten för motionärerna

- Vi gör det här arbetet för att spåret ska vara säkert. Vi hoppas att motionärerna har på förståelse för att spåret tillfälligt behöver stängas av. Att det tyvärr innebär att spåret kommer att vara utan belysning är väldigt olyckligt, särskilt nu när det börjar bli mörkt ute, säger Måns von Stedingk, föreningskonsulent på fritids- och kulturförvaltningen.

 

I nuläget genomförs arbetet med nedmontering då det krävs som säkerhetsåtgärd. Hur belysningsfrågan ska lösas framöver är under utredning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: