Publicerad

Samordnade kontakter underlättar för personer med psykisk ohälsa

Exempelbild

Känner du någon med psykisk ohälsa som har många kontakter med olika myndigheter? Då kan du tipsa dem om att de har möjlighet att få hjälp! De kan nämligen få en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Arboga kommun ingår sedan 2020 i det länsövergripande projektet ”Förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa” som avslutas vid årsskiftet. SIP står för samordnad individuell plan och projektet handlar om att förbättra samordningen mellan kommunernas socialtjänst och Region Västmanland - allt för att ge bästa möjliga stöd till personer med psykisk ohälsa. Lagstiftningen kring SIP har funnits sen 2010 och arbetet med SIP fortsätter framöver.


Verksamheter behöver vara från både kommunens socialtjänst och regionens hälso-och sjukvård, men det kan även vara andra aktörer som skola, förskola, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som behöver samordnas. Man träffas på ett SIP-möte och gör en planering för att personen ska få rätt stöd i rätt tid.

 

Läs mer om SIP.

Personligt ombud kan stötta

Något som nu finns att använda är ett personligt ombud. Ett ombud kan delta som ett stöd för en person vid ett SIP-möte. Anna-Mia Frisk, Catrin Eriksson och Lena Strömberg arbetar som personligt ombud i Västra Mälardalen.


- Vi arbetar för personer över 18 år som har psykisk funktionsnedsättning. Vi kan till exempel hjälpa till att öka den enskildes delaktighet vid SIP, säger de.


Personligt ombud kan också kartlägga behov och önskemål, hjälpa till att förmedla dem på möten, stötta i olika processer och se till att samordning sker utifrån personens behov och önskemål.

Får information utifrån sina behov

Den här hösten utbildas medarbetare i kommunerna och regionen kring hur de kan göra personerna mer delaktiga i sitt eget SIP-möte. Det kan handla om att man får tillgång till information utifrån sina egna behov och förutsättningar via tolk, lättläst information eller bildstöd.


Man kan också få möjlighet att utse en talesperson eller delta i sitt möte på distans. Enligt barnkonventionen, som blev svensk lag förra året, har även barn rätt att få stöd till delaktighet i insatser som rör dem.


Projektet ”Förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa” är ett länsövergripande projekt som avslutas vid årsskiftet. Lagstiftningen kring SIP har funnits sen 2010 och arbetet med SIP fortsätter även framöver.

Behöver du en SIP?

Har du, eller någon du känner, insatser från både kommun och region och känner ett behov av att få dem samordnade? Kontakta din handläggare eller vårdkontakt för att prata vidare om detta och vid behov av en SIP hjälper dina kontakter dig att påbörja en SIP-process.

Vill du veta mer om personligt ombud eller önskar kontakt? Du kan nå personligt ombud på telefonnummer 021-39 49 01 eller via mail personligtombud@vasteras.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: