Publicerad

Schaktarbete i korsningen Herrgårdsgatan-Östra Hamngatan

Med start nästa vecka kommer schaktarbeten att utföras i korsningen Herrgårdsgatan-Östra Hamngatan

I samband med renoveringen av Herrgårdsbron byter även Mälarenergi ut delar av elnätet i området. Elnätet fortsätter norr om Herrgårdsbron och kablar behöver bytas i korsningen Herrgårdsgatan-Östra Hamngatan.

För att fordonstrafiken ska kunna passera i korsningen på Herrgårdsgatan kommer halva vägbanan att schaktas åt gången, så det kommer att innebära en något begränsad framkomlighet.

För boende efter Östra Hamngatan kommer en tillfällig väg att öppnas mellan Östra Hamngatan och Ångbåtsgatan (genom Bergmansparken).


Arbetet beräknas pågå cirka 2 veckor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: