Publicerad

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Ytterligare restriktioner tas bort i och med steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Läs mer om vilka ändringar som träder i kraft och vad som gäller från och med den 29 september.

Fortsatt avveckling av restriktioner från och med den 29 september

Den 23 september beslutade regeringen om steg 4 för avveckling av restriktioner och det innebär att följande tas bort: deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster (till exempel hyrda lokaler), möjligheten till sektionering samt bemyndigandet till Folkhälsomyndigheten att inom ett län sänka dessa deltagartak.


Vidare tas även Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att fler ska arbeta hemifrån upphävs, samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.


En hög vaccinationstäckning i befolkningen är den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna lyfta bort samtliga restriktioner. Men även sjukvårdens belastning, dödligheten och en bedömning av risken för ökande smittspridning har legat till grund för bedömningen.

Ändringarna träder i kraft den 29 september 2021.

Följande tas bort när vi går in i steg fyra:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler.
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder (bland annat rörande avstånd mellan sällskap på serveringsställen) som meddelats med stöd av covid-19-lagen och serveringslagen upphävs.
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att fler ska arbeta hemifrån upphävs.

Följande gäller efter att steg 4 har tagits:

  • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
  • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
  • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen för en fortsatt god beredskap

Riksdagen beslutade den 22 september att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 januari 2022, i enlighet med regeringens förslag.

Förlängningarna innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning. Lagarna gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.


I och med att lagarna förlängs har regeringen idag beslutat att förlänga förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) och förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förordningarna gäller till och med den 31 januari 2022.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: