Publicerad

Trädgården – ett nyrenoverat äldreboende

Flyttlassen har gått hem till Trädgården igen. Efter fem månader i tillfälliga boenden tycker de äldre och personalen att det är skönt att vara tillbaka.

Cecilia von Alten, vård- och omsorgschef i Arboga kommun, och Jennie Berg, arbetsledare på Trädgården, visar runt i lokalerna. Korridorerna och allmänutrymmena har ljusa nymålade väggar, nylagda golv och köksmöbler som kommer att ersätta de gamla. Även lägenheter har renoverats från golv till tak.


I köken har diskmaskinerna flyttats upp till en höjd som spar personalens ryggar. Det har också byggts till kontor på tre avdelningar, något som tidigare saknats. Den fjärde avdelningens kontor är under planering och kommer att stå klart under hösten.

Exempelbild

När Trädgården är fullbelagd bor 35 personer där fördelade på fyra avdelningar. Lägenheterna ser ut på samma sätt och är lika stora förutom de tre tvårumslägenheterna för parboende.


Trädgården byggdes 1994 och drevs av Arboga kommun i tio år, de följande åtta åren i privat regi och därefter av Arboga kommun igen. I år är första gången som lokalerna genomgår en total renovering.


Trädgården har fått sitt namn efter den handelsträdgård som tidigare låg på platsen. Runt byggnaderna är lummigt och grönt, på baksidan skapar gärdsgården atmosfär och i planteringen framför ingången står höstens växter i full blom.


De flesta brukarna bodde på Hällbackens äldrecenter under de fem månaderna som renoveringen pågick, några även på Götgården och Åspegeln.

- Det var bra att det fanns tillgängliga platser där de äldre kunde bo under tiden, så att renoveringen kunde ske på bästa sätt utan att de boendes dagliga miljö påverkades. Det ligger mycket arbete bakom för att få allt att fungera under de här fem månaderna, men i det stora hela har flytten både bort och hem fungerat väldigt bra, säger Cecilia von Alten.

Iris är nöjd att vara tillbaka.

De äldres möbler flyttades till de tillfälliga boendena och personalen följde med, något som skapade trygghet.


Inne hos Iris har möbler och tavlor kommit på plats. Hon har bytt både avdelning och lägenhet på äldreboendet, trivs utmärkt i det nya, och känner sig nöjd med att vara tillbaka igen.

Detsamma säger Krister i sin lägenhet på övervåningen.


- Det är fint och bra här, och väldigt lugnt.

 

Han har balkong i anslutning till lägenheten, uppskattar utsikten och ser fram emot att wifi, trådlöst nätverk, installeras i byggnaden.

Cecilia och Jennie.

De flesta äldre som flyttar till Trädgården har datorvana och för personalen är mobiltelefonerna ett viktigt arbetsverktyg.


- Det sker stor utveckling av system och tillhörande appar inom den här verksamheten, säger Cecilia von Alten och nämner läkemedelssigneringen som ett exempel på en arbetsuppgift som sköts via telefonen.

En kräftskiva för de äldre är planerad som ett avstamp för det fortsatta livet på Trädgårdens äldreboende och personalen har bjudits på frukost.


- Personalen har varit helt fantastiska i sitt engagemang under de här månaderna, både på arbetstid och på fritiden, säger Jennie Berg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: