Publicerad

Efterlängtad byggstart för Regnbågens nya förskola

Den 13 september är det byggstart för Regnbågens nya förskola. Den nya förskolan, som i dag är inrymd i moduler, får moderna lokaler och en härlig utemiljö när den nu byggs i en del av Hällbacken.

- Det är ett led i att komma bort från modulerna där förskolan håller till nu och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen och en mer anpassad verksamhet för barnen, säger Hans Ivarsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


I den cirka 1100 kvadratmeter stora inomhusytan på Hällbacken kommer allt till att börja med rivas utom skalet och bärande delar. Samma tillvägagångssätt användes när förskolan Västergården byggdes.


- Erfarenheterna från Västergården tar vi tillvara på nu, säger Tomas Rådman, byggprojektledare på Arboga kommunalteknik AB.

Flytten till de Regnbågens nya lokalerna på Hällbacken är planerad till hösten 2022.

Ateljéer, bibliotek och teater

Regnbågens förskola kommer att ligga i direkt anslutning till Västergårdens förskola. Förskolorna kommer att ha gemensamma personalutrymmen och kontor.


I Regnbågens egna lokaler kommer det att finnas ett litet bibliotek och möjligheter att spela teater. Det kommer även att byggas två ateljéer för skapande verksamhet samt ett sensomotoriskt rum där barnen får utforska och uppleva med alla sinnen, något som är viktigt för den kognitiva utvecklingen.

Färgsättningen i lokalerna kommer att gå i regnbågens färger, dock i mer nertonade nyanser.

Förskolepersonalen har varit delaktig

Förskollärarna Annica Jonasson och Sofia Samuelsson.

Fr.v. Annica Jonasson och Sofia Samuelsson.

Förskollärarna Sofia Samuelsson, Annica Jonasson samt Sophia Åhlgren på Regnbågens förskola har varit med i planeringsmöten av både inomhus- och utomhusmiljön. All personal på förskolan har också varit delaktig i processen och har bidragit med synpunkter och önskemål.

- Regnbågens förskola kommer att vara uppbyggd så att vi arbetar i mindre grupper i team om två och två. Varje team kommer att ha en egen team-yta som består av två rum, förklarar Sofia Samuelsson.


- Vi kan också dela på teamen så att varje pedagog har hand om en mindre grupp barn. Vi följer Skolverkets rekommendationer som har visat att barn i mindre grupper blir tryggare, säger Annica Jonasson.

Barnens önskemål resulterade i en gungpark

Personalen på Regnbågens förskola har frågat barnen vad de vill ha på den nya utegården. Gungparken har kommit till utifrån barnens önskemål. Vidare kommer det att byggas en cykelbana med tankstation och vägskyltar, och även en plats där motoriken utvecklas genom klättring och balansövningar.


- Vi har utgått mycket från det som har saknats på utegården vid modulerna, säger Sofia Samuelsson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: