Publicerad

Nu tar Försvarsmakten över Tornet

Exempelbild

Den 9 september tar Försvarsmakten över nycklarna till fastigheten Tornet. ”Vi välkomnar Försvarsmakten till Tornet. Det är roligt och betyder mycket att försvaret utvecklar sin verksamhet i Arboga”, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun.

Det var den 23 juni som regeringen godkände köpet av fastigheten Tornet på 84,5 miljoner kronor. Fortifikationsverket, som förvaltar Försvarsmaktens fastigheter, tog över Tornet från kommunen i augusti och den 9 september får Försvarsmakten nycklarna till lokalerna.

Magnus Tillby.

Magnus Tillby, överste och garnisonschef för Arboga garnison, konstaterar att Tornet med en yta på 23 000 kvadratmeter på ett bra sätt kan möta Försvarsmaktens framtida behov.

 

- Genom köpet av Tornet har vi möjlighet att samla våra enheter i Arboga på en och samma plats. Det ger oss också bättre förutsättningar för att utveckla våra verksamheter och ha en långsiktig och kostnadseffektiv militär närvaro i Arboga, säger han.

Jonna Lindman

Tillsammans med Fortifikationsverket fortsätter nu Försvarsmakten med planeringen av anpassningar och utveckling av Tornets lokaler.


- Vi har under en lång tid arbetat för försäljningen av Tornet och har haft ett väldigt bra samarbete. Jag ser fram emot att fortsätta det samarbetet, säger Jonna Lindman.


Tidigare nyheter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: