Publicerad

Fler niondeklassare är behöriga till gymnasiet

Exempelbild

I år blev fler elever i årskurs 9 behöriga till gymnasiet jämfört med förra året. Andelen har ökat med 13 procent. ”Det är väldigt glädjande att se. Att våra barn och unga klarar skolgången är den viktigaste skyddsfaktorn för deras framtid, säger Ulrika Hansson, skolchef i Arboga kommun.

I år blev 89 procent av alla niondeklassare i Arbogas kommunala skolor behöriga till gymnasiet, jämfört med 76 procent förra året.

Ulrika Hansson skolchef

Ulrika Hansson, skolchef

- Lärarna och övrig skolpersonal har gjort och gör ett fantastiskt arbete för våra elever. Jag är också glad och stolt över våra elever som har kämpat och lyckats så bra, säger Ulrika Hansson.


Det finns flera orsaker till att skolresultaten pekar uppåt menar Ulrika Hansson. Det handlar dels om det skolans långsiktiga arbete med att öka studieresultaten, om det systematiska kvalitetsarbetet där grundskolans rektorer har riktat fokus på måluppfyllelsen gällande kunskapsresultatet.


En enighet råder bland skolforskningen idag; den största skillnaden görs i undervisningen, i klassrummet, i samspelet mellan lärare och elev. Därför har skolan arbetat med att skapa större fokus på det klassrumsnära lärandet och ledarskapet i klassrummet.


Under pandemin har skolan har arbetat intensivt med att hantera de omställningar som krävts under pandemin. För att minska trängseln har eleverna haft längre arbetspass i hemklassrummen och inte förflyttat sig mellan olika klassrum i lika stor utsträckning. Det har haft en positiv effekt på elevernas studiero och på studieresultaten.


- Vi ska fortsätta att arbeta med att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att för att bli behöriga till gymnasiet, säger Ulrika Hansson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: