Publicerad

Tyck till om kommunen i SCB:s medborgarundersökning, ditt svar är viktigt!

Exempelbild

Vad tycker du om Arboga kommun? Nu är det dags för Statistiska centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning där 1 200 slumpvist utvalda invånarnare får tycka till om kommunen.

Passa på att delta, din röst är viktig!

Medborgarundersökningen genomförs av SCB, på uppdrag av kommunen. Syftet är att mäta hur invånarna tycker att det är att leva och bo i Arboga, vilket inflytande de upplever att de har och vad de tycker om kommunens verksamheter.


– Arboga ska vara en inspirerande plats i första hand för de som bor och verkar här, men även för besökare. Det är viktig att vi för en dialog med våra medborgare så att kommunen kan göra rätt prioriteringar, säger kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman .


– Vi som kommun finns till för Arbogaborna. Medborgarundersökningen ger oss en bild av vad invånarna tycker om kommunen. Enkäten är ett av verktygen vi använder för att planera och utveckla verksamheterna. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten så att vi kan göra vår kommun ännu bättre, säger kommundirektör Tomas Karlsson.

Så går medborgarundersökning till

Det är SCB som slumpmässigt drar ett urval av invånare i åldrarna 18 år och uppåt ur befolkningsregistret. Den som deltar får först ett informationsbrev skickat till sig med inloggningsuppgifter till webbenkäten och sedan ett brev med pappersenkäten. På SCB:s webbplats finns det möjlighet att svara på engelska. Pappersenkäten finns också tillgänglig på arabiska, ring SCB 010-479 69 30.

Pappersenkäter måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är den 3 november kl. 12.00.

De svarande är anonyma. Resultatet av undersökningen presenteras i december.

Rekordmånga får enkäten

Totalt är det 161 kommuner runt om i Sverige som deltar och över

200 000 personer får enkäten i brevlådan. Aldrig tidigare har så många personer fått medborgarundersökning under ett och samma år, enligt SCB. Arboga kommun har deltagit i undersökningen sedan 2011.


Alla kan lämna synpunkter dygnet runt

Naturligtvis kan alla invånare, besökare och företagare när som helst tycka till om kommunen, utöver medborgarundersökningen. Arboga kommun har som uppdrag att ta tillvara på synpunkter från invånare, besökare och företagare för att ständigt jobba med förbättringar. Vem som helst har möjligheter att alltid lämna synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar till Arboga kommun via:

Har du frågor?

Vänligen kontakta Anders Svensson, kommunstrateg i Arboga kommun, e-post: Anders.Svensson@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: