Publicerad

Personliga lärplattor redan i årskurs sex

Exempelbild

Personliga lärplattor har tidigare år delats ut till eleverna i årskurs sju till nio. Barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att eleverna i Arboga får tillgång till en personlig lärplatta redan i årskurs sex.

Samtliga elever i årskurs sex i Arboga kommuns grundskolor (Gäddgårdsskolan, Götlunda skola och Stureskolan) får från och med läsårsstarten 2021/2022 tillgång till en personlig lärplatta. Det finns många fördelar med att lärplattorna används redan i årskurs sex både ur ett pedagogiskt och ur ett likvärdighetsperspektiv.

 

- Det blir likvärdigt att alla elever på Stureskolan 6–9 har ett digitalt verktyg som arbetsredskap. Skolan har ett stort uppdrag vad det gäller digitalisering och att göra eleverna förbereda på att använda digitala verktyg nu och i framtiden. Det är även en snabb utveckling av digitala läromedel samt att det är under planering att de nationella proven ska genomföras digitalt säger Linnea Gerlström, rektor på Stureskolan.

 

Hans Ivarsson, ordförande för Barn- och utbildningsnämnden håller med och tillägger att det är viktigt att vi kan göra den här satsningen så att alla våra elever är väl förberedda på kort sikt för de kommande digitala nationella proven och på lång sikt att bli digitala samhällsmedborgare

 

De pedagogiska vinsterna är många men framför allt att de bjuder in till lärande i olika situationer, oavsett om det sker i ett klassrum, på skolgården eller i skogen. De är lätta att bära med sig och smidiga att använda till varierande och kreativa sätt att lära; till exempel skriva, läsa, lyssna och teckna, vilket uppmuntrar till många olika sätt att bearbeta innehållet i undervisningen. I lärplattan har eleven tillgång till en hel verktygslåda med hjälpmedel, till exempel uppläsning och stavningsverktyg.

 

Även för lärarna är det enkelt att ha kontroll genom att de kan se vad eleverna gör på sina lärplattor. Lärarna har även möjlighet att både styra och låsa elevernas skärmar.

 

Linnea Gerlström tillägger även att barn och unga i dag är mer digitala än tidigare, det är då viktigt att skolan dels lär elever att använda digitala verktyg på ett bra sätt och dels att vi i skolan använder digitala verktyg för att stödja eleverna. Det är även ett enklare sätt för kommunikation och informationshantering. Skolan har även kompensatoriska uppdrag för elever som har sämre förutsättningar att ta del av digitala verktyg i hemmet. Vi ser stora fördelar med att alla våra elever har ett digitalt verktyg här på Stureskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: