Publicerad

Det här är nya styrelsen för Västra Mälardalen i Samverkan

Exempelbild

Stående från vänster: Mikael Bohman, Claes-Urban Boström, Lars-Erik Wige, Mathias Axelsson, Tomas Karlsson. Sittande från vänster: Sara Schelin, Denny Hedenström

Den 17 augusti träffades de nya ledamöterna i

Västra Mälardalen i Samverkan AB, ViS AB för ett första styrelsemöte. Styrelsen ska tillsammans arbeta för att utveckla och marknadsföra platsen Västra Mälardalen med målet att skapa tillväxt.

ViS AB är en samverkansförening där

kommunerna Arboga, Köping, och Kungsör och företagarföreningar och näringsliv på de tre orterna är medlemmar.


ViS AB kommer inom projekttiden 2021 – 2025 att arbeta med ett antal områden:

– Näringslivsutveckling

– Bostadsutveckling/fastighetsutveckling

– Utveckla attraktionskraft


I styrelsen för den nya organisationen ViS AB ingår följande ledamöter:

  • Tomas Karlsson – kommundirektör Arboga kommun
  • Claes-Urban Boström, kommundirektör Kungsörs kommun
  • Sara Schelin – kommunchef Köpings kommun
  • Lars-Erik Wige – ordförande Industriföreningen Västra Mälardalen
  • Mikael Bohman – VD Sparbanken Västra Mälardalen
  • Denny Hedenström – marknadschef Sparbanken Västra Mälardalen
  • Mathias Axelsson – ordförande Företagarna Västra Mälardalen

 

För att få ordentlig kraft tillsätts personella och finansiella resurser från medlemsorganisationerna och från Sparbanken Västra Mälardalen. Resurserna ska möjliggöra aktiviteter, projekt och administration inom ovanstående områden.

Mer inforation om ViS
- Mikael Bohman, ordförande för ViS förklarar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: