Publicerad

Herrgårdsbron öppen för gång- och cykeltrafik vecka 32

Bild från renoveringsarbetet under första etappen 2019.

Herrgårdsbron genomgår en omfattande renovering och har under sommaren varit avstängd. Från den 6 augusti och under vecka 32, då Medeltidsdagarna hålls, öppnas bron för gång- och cykeltrafik. Under vecka 33 asfalteras gång- och cykelbanan och bron är då avstängd för all trafik.

Det omfattande renoveringsarbetet av Herrgårdsbron pågår och är nu inne på den tredje och sista etappen. Under den här etappen rivs bland annat kantbalkarna med tillhörande staket. En ny konstruktionen med en ny körbana samt en bredare gång- och cykelbana ska byggas. Herrgårdsbron kommer också att få nya staket och belysning längs brons sidor.


Under sommaren har också de fogar som länkar samman brokonstruktionen med landfästen bytts ut. Med anledning av detta har Herrgårdsbron varit stängd för all trafik under sommaren.

I fredags den 6 augusti öppnades Herrgårdsbron åter för gång- och cykeltrafik och den hålls öppen vecka 32.


- Vi öppnar upp bron för gång- och cykeltrafik den här veckan då Medeltidsdagarna hålls och det är många som besöker Arboga stadskärna. Vi behöver tyvärr stänga bron under vecka 33 igen för att byta brons tätskikt. Vi hoppas att Arbogaborna har överseende med detta, säger Magnus Andersson, vd på Arboga kommunalteknik AB.


Herrgårdsbron öppnar åter för gång- och cykeltrafikanter under vecka 34. Renoveringen av Herrgårdsbron, som är inne på den tredje och sista etappen, slutförs under 2021.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: