Publicerad

Hökenbergsgränd stängs av för genomfartstrafik

Med anledning av arbetena vid Gropgården behöver Hökenbergsgränd stängas av tillfälligt för genomfartstrafik

Under veckan kommer Hökenbergsgränd att stängas av för genomfartstrafik då en vattenservis ska anslutas till Gropgården. Avstängningen gäller några dagar men samtidigt kommer Margaringatan att öppnas upp för trafik från Centrumleden.


Margaringatan kommer sedan att hållas öppen för trafik under den resterande tid då mer omfattande byggarbeten pågår vid Gropgården.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: