Publicerad

Sanitär olägenhet på grund av stora mängder fågelträck på Villagatsbadet - skyddsjakt inleds

Exempelbild

I år har en ovanligt stor population av Grågås och Kanadagås slagit sig ner vid Villagatsbadet i Arboga. Detta har medfört en sanitär olägenhet då dessa fåglar lämnar stora mängder träck efter sig. Träcket återfinns på den lilla strandremsan ner mot ån samt även på gräsytan ovan badplatsen där fåglarna har sitt nattlogi. Med anledning av detta kommer skyddsjakt att inledas.

Arboga Kommunalteknik AB har uppmärksammat och har fått påringningar om problemet med fågelspillning på Villagatsbadet. Efter samråd med Västra Mälardalens Myndighetsförbund har Arboga kommunalteknik AB fått tillstånd att inleda skyddsjakt genom de kommunala skyddsjägarna.

 

Skyddsjakten inleds omgående och kommer att ske under tidiga morgnar. Det handlar inte om att fälla samtliga gäss utan förhoppningen är att fåglarna ska skrämmas iväg och flytta till en annan plats.


Skyddsjakt på dessa fåglar tillåts året runt.

 

Villagatsbadet hålls öppet som vanligt.


Vid frågor kontakta arbetsledare:

Jörgen Hellstrand på Arboga Kommunalteknik AB 0589-68 75 87

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: