Publicerad

Förskolans arbete om nedskräpning blev bok och film

 Den pedagogiska inriktningen och arbetet på Norrgårdens förskola genomsyras av hållbar utveckling och miljöfrågor. Under läsåret har barnen och pedagogerna arbetat kring temat skräp och avfall. Resultatet blev en lärorik resa, en bok och en film.

Visionen på Norrgården lyder: ”En förskola med sikte på livet” där en av grundstenarna är hållbar utveckling. Sedan 2017 är förskolan certifierade med Grön Flagg och under det gångna läsåret startade verksamheten ett nytt temaarbete om skräp och avfall.

– Miljötänket genomsyrar vår verksamhet och för barnen på Norrgården är det en självklarhet att självmant plocka upp skräp som finns i vår natur. Vi uttrycker det som att vi är planetskötare, säger Jenny Ammesmäki om arbetar som pedagog på förskolan.

Öka förståelsen

Pedagogerna på Norrgården har tidigare uppmärksammat att barnen inte alltid vet hur det kommer sig att det finns skräp i vår närmiljö eller vad skräpet är gjort av. Därför introducerades ett pedagogiskt läromaterial om Sopsamlarmonster. Arbetet med materialet syftar till för att förstärka, utmana och utvidga barnens kunskaper och förståelse för skräp.


­– Vi ser en stark gemenskap mellan de olika pedagogteamen och en röd tråd i vår utbildning då vi hela förskolan arbetat mot samma mål genom Sopsamlarmonsterna, säger Jenny Ammesmäki.

Ett läsår med Sopsamlarmonstren

När barnen lärt känna Sopsamlarmonsterna och vad de alla står för, har pedagogerna sett att de är en stor del av deras vardag. Under året har de både tittat och lyssnat på fakta om monstren men barnen saknade en saga som kan läsas för barn och att det saknades ett monster som samlade på sötsaker.


­– Vi följde barnens nyfikenhet och intresse och började tillsammans med dem att skriva på en egen saga. Det är det mest fantastiska med vårt yrke, att kunna fånga upp barnens idéer i vardagen och spinna vidare på dem, säger Jenny Ammesmäki.

Skapat materialet

Tillsammans skapade barnen och pedagogerna en saga, där berättelsen vilar på barnens idéer och egna ord. Bilderna i sagan har barnen själva ritat och texten har barnen fått hjälpas åt att renskriva på datorn för att kunna skapa en bok. Det har också blivit en film, med samma story som sagan. All rekvisita till sagan har barnen fått skapa och det är också de som tagit alla bilderna


­– Barnen har med stolthet spridit filmen vidare och bjudit in övriga team på Norrgården, men även rektorn, specialpedagog, kommunen och kungen har fått inbjudan till att se på filmen, säger Jenny Ammesmäki.

Testat olika tekniker

Genom att pedagogerna har kunnat följa barnens engagemang och drivkraft i att skapa en ny saga har det lett till att de ser stor vinning ut ett pedagogiskt perspektiv.


­– Barnen har fått möjlighet att prova på informations- och kommunikationsteknik och de har även utmanats i att samarbeta, lyssna in varandra och kommunicera. Med sagan har barnens berättande förmåga utmanats och vi ser en utveckling i att barnen själva använder sig av ord som återanvända och återvinna i sin vardag, säger Jenny Ammesmäki.

 

Här kan ni läsa barnens bok:

Sagan om Sopsamlarmonstren Pdf, 708.9 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: