Publicerad

Flera restriktioner lättas 1 juli

Exempelbild

Att umgås på ett smittsäkert sätt är ett av de nya råden, till exempel genom att träffas utomhus.

Från den 1 juli sker flera förändringar kring de restriktioner som har tagits fram med anledning av covid-19. Rådet att bara umgås i en mindre krets anpassas. Istället blir rådet från och med den 1 juli att umgås på ett smittsäkert sätt, till exempel genom att träffas utomhus.

Att antalet vaccinerade i Sverige fortsätter att öka samtidigt som smittspridningen minskar gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat, enligt steg 2 i regeringens plan.

Från och med den 1 juli så sker en rad förändringar. Här är några exempel:

  • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
  • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
  • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
  • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
  • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
  • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
  • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
  • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
  • För motionslopp gäller max 900 deltagare.


Alla bör även i fortsättningen stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: