Publicerad

Spolning av vattenledningsnätet klart för i år

Arboga Vatten och Avlopp AB har utfört renspolningar av vattenledningsnätet under juni månad för att avlägsna avlagringar.

För Arboga stadskärna och Nybyholmsområdet är årets renvattenspolningar klara. Arbetet har gått bra och få anmälningar har gjorts för störningar och missfärgningar. Arbetet är en del av den renvattenspolplan Arboga Vatten och Avlopp AB har för att säkra vattenleveransen och en god vattenkvalité.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: