Publicerad

Behörigheten till gymnasiet ökar bland Arbogas elever

Exempelbild

Trots att de varit ett utmanande år under coronapandemin så ökade gymnasiebehörigheten för Arboga kommuns elever i år. Det visar den första analysen av resultaten för vårterminen 2021.

Andelen elever med gymnasiebehörighet i Arboga kommun har tidigare år varit nedåtgående. I år har resultaten förbättrats och enligt preliminära betygsresultat är det 89 % av eleverna på Stureskolan och Gäddgårdsskolan som nått behörighet till gymnasiet, jämfört med föregående år då resultatet var 78,9 %. Årets statistik är än så länge preliminär.

Återkoppling och dialog

Linnea Gerlström, rektor på Stureskolan, menar att det är mycket viktigt med ett aktivt mentorskap som kontinuerligt följer upp varje elevs kunskapsutveckling.


- Återkopplingen och dialogen mellan elev, mentor, ämneslärare, speciallärare och vårdnadshavare är central. Eleverna har självklart tillsammans med sina respektive ämneslärare och speciallärare gjort det största jobbet. Jag är stolt över såväl elever som personal som kämpat och haft modet upp trots en svår tid, säger Linnea Gerlström.

Målinriktat arbete bakom resultatet

Anna-Maria Persson, rektor på Gäddgårdsskolan 7–9 håller med Linnea Gerlström och tillägger även att skolorna har målinriktat arbetat för att öka eleverna upplevelse av trygghet och studiero. Det är grundläggande för att resultaten ska öka.


- Både elever, lärare och övrig personal som har arbetat hårt under mycket speciella omständigheter. Att se personalen visa yrkesstolthet, lita på varandras kompetens och samt viljan att skapa bästa förutsättningar för våra elever att lyckas i skolan, det gör mig stolt, säger Anna-Maria Persson


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: