Publicerad

Försäljning av Tornet är klar – köps för Försvarsmakten

Arboga kommun säljer fastigheten Tornet för 84,5 miljoner. Det blev klart efter ett regeringsbeslut den 23 juni. ”Det är väldigt roligt att Försvarsmakten nu tar över Tornet. Vi har arbetet länge för att få till försäljningen så det här är en dag som jag har väntat på”, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga.

Bakgrunden till köpet av Tornet är att Försvarsmakten nu ska utveckla sin verksamhet i Arboga och har behov av nya lokaler.

Magnus Tillby.

- Genom köpet av fastigheten Tornet har vi skapat förutsättningar för en långsiktig och kostnadseffektiv militär närvaro i Arboga. Vi uppskattar det goda samarbete och det fina bemötande som vi fått av Arboga kommun, och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete tillsammans, säger överste Magnus Tillby, garnisonschef Arboga garnison, Försvarsmakten.

Fortifikationsverket, som är den myndighet som ser till att Försvarsmakten har anläggningar och lokaler för sin verksamhet, tecknade ett köpeavtal med Arboga kommun den 13 mars 2020 om att köpa Tornet för 84,5 miljoner. Fortifikationsverkets investeringar som överstiger 40 miljoner ska prövas av regeringen och den 23 juni gav regeringen sitt godkännande till köpet.

Viktigt för Arbogas utveckling

Jonna Lindman

Jonna Lindman välkomnar regeringens besked.

 

- Det här är väldigt bra för Arboga och viktigt för kommunens utveckling. Historiskt sett är Arboga en försvarsindustristad och jag är glad och stolt över att vi fortsätter vara en plats där Försvarsmakten vill etablera och utveckla sin verksamhet, säger Jonna Lindman.

Tar över Tornet i augusti

- Det är positivt att vi nu kan genomföra förvärvet av Tornet. Vi tillträder den 23 augusti 2021 och fokuserar på planering av fastighetens anpassningar och framtida utveckling för att skapa bra förutsättningar för Försvarsmaktens tillväxt i Arboga, säger Christer B Andersson, chef för Fortifikationsverkets planeringsenhet.

Om Tornet

Fastigheten Tornet på Vinbäcksleden 15 förvärvades 2015 av det kommunala bolaget Kommunfastigheter i Arboga AB. Fastigheten har en yta på 23 000 kvadratmeter. Den 19 mars 2020 gav kommunfullmäktige klartecken till försäljningen av Tornet och den 23 juni godkände regeringen försäljningen om 84, 5 miljoner.

 

Om Fortifikationsverket

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Fortifikationsverket är den myndighet som ser till att försvaret har mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: