Publicerad

Handelsplats Arboga Sätra expanderar med 13 nya tomter

Goda kommunikationer, närheten till 500 000 människor inom 45 min och bra möjligheter till kompetensförsörjning. Det är några av de fördelar som finns för de företag som vill etablera sin verksamhet på någon av de 13 nya tomter som iordningställs vid handelsplatsen Arboga Sätra Nordväst. Nu finns möjligheten att göra en intresseanmälan.

Under våren påbörjades markarbetet vid handelsplatsen Arboga Sätra Nordväst och i slutet av juni öppnar intresseanmälan för de företag som vill bygga och bedriva näringsverksamhet på området.


– Området har så många fördelar. Närheten till de större städerna, goda kommunikationer och nära till god kompetens och arbetskraft. Vi når många människor härifrån och har närhet till både universitet och högskolor, säger Arboga kommuns näringslivschef Tobias Gillberg.

Satsning med attraktivt läge

Arboga kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om att upprätta ytterligare 13 nya tomter i de nordvästra delområdet av Arboga Sätra. Sedan dess har Arboga kommunalteknik AB arbetat vid det nya området och förberett för etablering.


– Det är glädjande att vi nu öppnar intresseanmälan för tomterna. Vår förhoppning är att vår satsning vid det här attraktiva läget vid Arboga Sätra Nordväst kommer att locka ännu fler företag till Arboga. Vi vill att de ska känna sig varmt välkomna, säger kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman.


Mer information och anmälan

Intresseanmälningarna för företagen öppnar i slutet av juni och senast i oktober månad kan intressenterna förvänta sig svar från Arboga kommun om fördelningen av tomtmark.


– Vi är glada att kunna möta den ökade efterfrågan från näringslivet med nyframtagna och attraktiva tomter för olika verksamheter. Jag är övertygad att många fler företag kommer få upp ögonen för Arboga Sätra nu när vi expanderar, säger Anne-Marie Fredriksson, chef för samhällsbyggnadsenheten på Arboga kommun.


Är du intresserad av att etablera ditt företag vid handelsplatsen Arboga Sätra Nordväst? På vår samlingssida för området hittar du mer information.


www.arboga.se/satra

Fakta handelsplats Arboga Sätra

  • Arboga Sätra är en växande handelsplats belägen i direkt anslutning till E18/E20, cirka 3 km norr om Arboga tätort.
  • Området består av fyra delområden. Det nordöstra delområdet är nästan färdigbyggt med bland annat ett flertal restauranger, handelslokaler och bensinstationer.
  • För att möta behovet och möjliggöra nyetableringar erbjuder Arboga kommun nu 13 nya tomter inom det nordvästra delområdet. Delområde Arboga Sätra Nordväst är cirka 120 000 kvm stort och ligger direkt norr om E18/E20.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: