Publicerad

Återflytt till nyrenoverade lokaler inom vård och omsorg

Exempelbild

Renoveringen på våra vård- och omsorgsboendenStrömsborg och Trädgården löper på bra och det planeras nu för fullt i verksamheten för att flytta tillbaka till boendena. Renoveringen har inneburit uppfräschade lokaler och installerat Wifi.

Återflytten av de boende planeras till vecka 35 och efter semestern, vecka 33, påbörjas arbetet med att flytta möbler och iordningställa lokalerna. I verksamheten har vi särskilt utsedd personal som kommer att fungera som flyttkoordinatorer. Flyttkoordinatorerna ansvarar för att säkerställa att logistiken fungerar och att flytten förlöper bra för våra boende och vår personal.

Våra nyrenoverade lokaler

De boendes gemensamma utrymmen har renoverats och Wifi har installerats.

Lägenheterna har målats om och nya mattor har lagts in, på Strömsborg har även badrum renoverats.

Covid-19

Ännu har inga lättnader beslutats vad gäller restriktioner och rekommendationer kring smittskyddande åtgärder. Då ingen kan förutspå hur läget med pandemin ser ut till hösten, har verksamheten tagit med i beräkningen att det kan komma att ske samma försiktighetsåtgärder som under vårens flytt. Vi följer händelseutvecklingen och har nära dialog med Smittskyddsenheten i region Västmanland för riktlinjer för en säker flytt. Det kan eventuellt i samband med flytten genomföras så kallade snabbtester för covid-19. Det kommer då att gälla alla boende, personal och anhöriga som deltar i flytten. Mer information om det blir aktuellt kommer inför flytten och då tillsammans med exakt plats och tider för provtagning.

Mer information

Vi kommer inom kort att komma ut med mer detaljerad information. Vi kommer även att komma ut med separat information till de som berörs av flytten, både boende och närstående. Ni kan självklart ha en dialog tillsammans med er kontaktperson om det som berör just er, vad gäller behov/önskemål.

Har du frågor? Kontakta boendet du eller din närstående ska flytta till.


Strömsborg
Seid Dujsic 0589-87128
Annelie Reinholdsson 0589-87058


Trädgården
Marie Lågas 0589-87635
Jennie Berg 0589-87638


Åspegeln
Monika Bergman 0589-87163
Ulrika Larsson 0589-87642
Louise Thorman 0589-87640


Tack för ert tålamod och engagemang!


Cecilia von Alten

Vård och omsorgschef

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: