Publicerad

Beläggningsarbeten på Herrgårdsgatan och Skandiagatan

Vecka 24 till 26 kommer beläggningsarbeten att uföras efter Herrgårdsgatan och Skandiagatan.

Arbetet som påbörjas vecka 24 innefattar justering av brunnar, fräsning och asfaltering. Arbetet avslutas vecka 26. För Herrgårdsgatan är det sträckan mellan Herrgårdsbron till cirkulationsplatsen vid Circle K, för Skandiagatan är det sträckan från järnvägstunneln till cirkulationsplatsen vid Fellingsbrovägen.


Trafiken kommer att gå med begränsad framkomlighet men välj gärna annan väg om det är möjligt. Vänligen kör försiktigt förbi arbetet och respektera dem som jobbar efter vägen.


Det här är nödvändiga underhållsarbeten och vi hoppas ni har överseende med den uppkomna situationen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: