Publicerad

Ägarskifte genom medarbetarövertagande

Sverige har 35 procent av alla företagare redan passerat pensionsåldern och många har svårt att hitta nya ägare till sina företag, särskilt utanför storstäderna. Det är inte alltid försäljning eller generationsväxling fungerar

Medarbetarövertagande kan vara ett riktigt bra sätt att behålla jobben på orten!

Mer information:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: