Publicerad

Många i arbete efter Högskolecentrums utbildning för utländska akademiker och lärare

På Högskolecentrum i Arboga finns utbildningen Svenska för akademiker, SFA Pedagogspår, och har sedan starten 2016 haft drygt 50 elever. Det är en utbildning för personer med utländsk lärarutbildning eller kandidatexamen i ett ämne som finns i den svenska skolan. Enligt en sammanställning har 70% av eleverna fått arbete direkt efter avslutade studier på SFA Pedagogspår. Två av dessa är Bozan Frid och Reem Amayah.

De studerande på SFA Pedagogspår i Arboga kommer från hela KAK-regionen, men även från andra delar av Västra Mälardalen. SFA Pedagogspår omfattar tre delar: svenska som andraspråk, teorikurs om den svenska skolan och praktik på en skola.


– Teorikursen har fokus på lärarens arbete och uppdrag och den förbereder de studerande för praktik, jobb och vidare studier på högskolenivå. Praktikdelen planeras utifrån elevernas tidigare utbildningsinriktning och erfarenhet och de gör praktik två dagar i veckan på en skola eller förskola, säger Liza Stenlund, ansvarig samordnare och lärare i svenska som andraspråk på SFA Pedagogspår.

Två sidor av ett mynt – teori och praktik

Eleverna har också regelbundna praktikuppgifter, som har en tydlig koppling mellan teorikursens studier och praktiken i skolan. Det ger eleverna en ökad medvetenhet om bland annat skolutvecklingsfrågor, värdegrundsarbete och skolans organisation. Liza Stenlund betonar vikten av att kombinera teori och praktik under utbildningen.

Liza Stenlund

– Eleverna kan, tack vare det goda samarbetet mellan sina handledare på praktikskolorna och utbildningen på pedagogspåret bli väl förberedda inför vidare kompletterande högskolestudier. Vi är oerhört glada över det värdefulla samarbetet med praktikskolorna, säger hon.

Elin Jauring


– Dessutom har praktiken inom skolan ofta kunnat leda till att eleven lättare kommer ut i arbete, eftersom eleven blir väl insatt i lärarens arbete och även får chans till värdefulla kontakter och bra erfarenheter för att kunna verka i den svenska skolan, säger Elin Jauring, som undervisar i teorikursen på SFA Pedagogspår.


Akademiker från Syrien blev lärare i Arboga

Bozan Frid är idag lärare i kemi och matematik på Gäddgårdsskolan. Han flydde från Syrien 2014 och påbörjade utbildningen på Högskolecentrum 2016 efter först ha läst SFI, svenska för invandrare. Han menar att utbildningen, SFA, har hjälpt honom på flera punkter.


– Som utländsk lärare har den här utbildningen gjort att jag har lärt mig det språk som jag ska använda i mitt yrke väldigt snabbt. I utbildningen ingår också att lära sig den svenska skolans pedagogik, säger Bozan.

Efter utbildningen på SFA kom Bozan in på Örebro universitet där han, förutom att ha läst in behörigheten för att bli kemilärare i Sverige, även har utbildat sig inom matematik. Detta innebär att han snart blir behörig gymnasielärare inom ytterligare ett ämne.


– Utbildningen förberedde oss bra inför universitetsstudierna. Det fanns hela tiden en tydlighet för oss hur vi skulle göra för att få rätt examen och bli behöriga pedagoger i Sverige. Praktiken som ingår i utbildningen är också en viktig del. Det var genom den som jag nu har mitt arbete på Gäddgårdsskolan, mitt allra första jobb i Sverige, säger Bozan.

Kemi- och matematiklärare Bozan Frid

Bozan Frid arbetar idag som kemilärare på Gäddgårdsskolan.

Syrisk engelsklärare blev förskollärare

Reem Amayah arbetar idag som förskollärare på förskolan Skogsgläntan i Arboga. Reem kommer från Syrien och har bott i Arboga i 6,5 år. Under den tiden har hon hunnit med att lära sig ett nytt språk och tagit dubbla lärarlegitimationer på Örebro universitet, både som engelsklärare och som förskollärare. Numera är hon fast anställd förskollärare på Skogsgläntan, något som blev möjligt genom SFA-utbildningen, som hon menar har varit betydelsefull för henne.


– Allt börjar med en bra lärare och på SFA-utbildningen hade vi bra lärare som uppmuntrade oss. Att vi fick göra besök på skolor och göra praktik var också toppen. Det gav mig möjligheten att prova både grundskolan och förskolan innan jag bestämde mig för att arbeta med de yngre barnen. Utbildningen gav mig en bra grund inför mina kompletterande universitetsstudier och det var bra att den fanns i Arboga, säger Reem.

Reem Amayah

Förskollärare Reem Amayah arbetar på förskolan Skogsgläntan.

Majoriteten får jobb snabbt

Redan under utbildningen på pedagogspåret är det många elever som arbetar extra i skolan och en majoritet, ca 70% av eleverna har fått jobb i skolor eller förskolor direkt efter avslutade studier på SFA Pedagogspår.

Under det senaste året har så många som 10 elever tagit examen från SFA Pedagogspår och en stor del av utbildningens tidigare elever har efter studietiden i Arboga gått vidare till högskolestudier för att komplettera sin utländska examen och för att få svensk lärarlegitimation.


Hittills har redan 11 av Pedagogspårets tidigare elever fått svensk lärarlegitimation och ytterligare ett tiotal studerar för närvarande på universitetet och kommer snart ut som legitimerade lärare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: