Publicerad

Projekt ska främja unga vuxnas sysselsättning och hälsa

Exempelbild

Arboga kommun har under våren påbörjat ett nytt projekt för att tillsammans med Region Västmanland och andra kommuner i länet arbeta för att unga vuxna ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa. Projektstödet på två miljoner kronor till Arboga kommun kommer från den Europeiska socialfonden, ESF.

Skolframgång har en stark inverkan på hur livsvillkoren kommer se ut i vuxen ålder då det påverkar möjligheter till vidare utbildning, etablering på arbetsmarknaden, egen försörjning och boende samt psykisk och fysisk hälsa.

Det hälsofrämjande projektet som nu inleds är en kommungemensam satsning mellan socialförvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.
Införandet av projektet sker i olika delar av Arboga kommuns verksamheter.

En av dessa verksamheter är Navet, som är samägd av barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, och som redan idag inriktar sig på att stötta ungdomar som är utan sysselsättning.

Erbjuder samtalsstöd och aktiviteter

Projektet pågår fram 31 december 2022 och Arboga kommun kommer att erhålla uppskattningsvis cirka 2 miljoner kronor i stöd för att genomföra olika insatser. Fokus ligger på att fler personer i målgruppen 16 till 29 år ska påbörja, genomföra och avsluta sina studier på gymnasiet eller vuxenutbildningen eller på annat sätt närma sig arbetsmarknaden

– Vi fokuserar dels på att erbjuda samtalsstöd till elever medan de fortfarande går på gymnasiet eller på sin vuxenutbildning, säger Marita Garman, projektledare vid barn- och utbildningsförvaltningen på Arboga kommun.

Insatserna utökas för att omfatta fler

En annan del i projektet är att utöka uppdraget för kommunernas aktivitetsansvar. Det innebär att Arboga kommun kommer ha en uppföljande och uppsökande verksamhet för unga vuxna mellan 20-29 år, istället som tidigare upp till 20 år.

– Aktivitetsansvaret innebär att vi på Arboga kommun har en skyldighet att hålla oss informerade om vilka ungdomar som inte påbörjar, hoppar av eller som inte slutför gymnasiet med examen. Vår uppgift är att erbjuda dem lämpliga sysselsättningar såsom praktik, arbetsträning eller en återgång till sina studier. Nu kommer vi även skicka ut ett välkomstbrev till nyinflyttade ungdomar över 25 år och åldersgränsen för Navet utökas till 29 år, säger Marita Garman.

Så ska hälsan förbättras

Genom att också erbjuda olika hälsofrämjande insatser hoppas projektledaren Marita Garman att unga och unga vuxna i Arboga ska få en bättre psykisk och fysisk hälsa.

 

– Vi kommer att erbjuda mer hälsofrämjande insatser tex mindfulness, dans för hälsa eller att ungdomarna får möjlighet att prova på en fritidsaktivitet. Ibland kan sådana här insatser vara helt avgörande för hur individen klarar av både studier och arbete, säger Marita Garman.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: