Publicerad

Fogar ska bytas ut – Herrgårdsbron stängs av för all trafik under sommaren

Bild från renoveringsarbetet under första etappen 2019.

Reparationerna av Herrgårdsbron är i full gång och rivningen av den tidigare körbanan har färdigställts. I samband med rivningen genomfördes nya inspektioner som visar på att de fogar som länkar samman brokonstruktionen med landfästen är i sämre skick än vad som tidigare har varit möjligt att se. Dessa fogar behöver bytas ut vilket medför att bron stängs av för all trafik från vecka 24 till och med vecka 31.

Årets renoveringsetapp av Herrgårdsbron inleddes den 26 april. Nu rivs kantbalkarna med tillhörande staket, för att ge plats åt den nya konstruktionen som bland annat ska möjliggöra för en bredare gång- och cykelbana där också nya staket och belysning längs brons sidor monteras.

En trygg lösning för framtiden

I arbetet ingår också att se över konditionen på de fogar som länkar samman brokonstruktionen med landfästen.


– Efter rivning och ytterligare inspektion visade det sig att fogarna är i betydligt sämre skick än vad som tidigare varit möjligt att se. Detta medför att nya fogar måste till för att vi i slutändan ska få en helhetslösning som vi kan känna oss trygga med i framtiden, säger Magnus Andersson, vd för Arboga kommunalteknik AB.

Stängning till fördel för säkerhet och tidsplan

Arboga kommunalteknik AB har under de tidigare renoveringsetapperna valt att i största möjligaste mån försöka att hålla bron öppen för gång- och cykeltrafikanter.


– Men efter övervägande utifrån säkerhet, kostnader och tidsplan är bedömningen att bron behöver stängas helt under detta arbete. När bron är helt stängd kan också arbetet med att byta tätskikt och brunnar utföras på ett mer rationellt sätt, vilket gynnar både ekonomi och tidsplan i slutänden, säger Magnus Andersson.

Ber om överseende

Utifrån nuvarande lägesbild kommer Herrgårdsbron vara helt avstängd för all trafik under perioden vecka 24 till och med vecka 31. Gång- och cykeltrafikanter kommer under den tiden att hänvisas till alternativa passager som Kapellbron och bron mellan Stenlöpet och Norra Ågatan.


– Vi är medvetna om att vissa får en längre resväg i samband med arbetet och vi ber om överseende för det. Vi hoppas att kommuninvånarna samt våra besökare har förståelse för situationen och att vi vill genomföra vårt arbete på det mest säkra och effektiva sätt som möjligt, säger Magnus Andersson.

 

Vill du veta mer om vårt arbete med Herrgårdsbron? Då kan du besöka vår webbsida med samlad information om renoveringsarbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: