Publicerad

Spolning av vattenledningsnätet under juni månad

Från och med vecka 22 kommer Arboga Vatten och Avlopp AB utföra renspolning av vattenledningsnätet. Spolningarna utförs för att avlägsna avlagringar i ledningarna.

Berörda områden är Arbogas stadskärna samt Nybyholmsområdet. Mellan klockan 22:00 till ca 05:00 bör ingen tappning av vatten ske inom fastigheten. Vattnet kommer tidvis vara avstängt. Tappa därför upp vatten för era behov.

Vissa störningar och missfärgning av vattnet kan förekomma. Spola då några minuter tills vattnet är helt klart.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Philip Karlsson Rämö, VA-ingenjör, 0589-68 70 12

Peter Berglind, anläggare 076 - 414 24 12 (kvällstid)

Roine Berglind, anläggare, 070 - 580 54 35 (kvällstid)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: