Publicerad

Detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen antagen

Kommunstyrelsen har den 18 maj 2021 antagit detaljplanen för Vasagymnasiet och Kastanjen. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 20 maj 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för vissa nödvändiga fastighetsregleringar rörande Vasagymnasiet och uppförande av bostäder öster om Vasagymnasiet.

 

Ta del av handlingarn på www.arboga.se/detaljplaner

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: