Publicerad

Arboga kommun har fortsatt tredje bästa företagsklimatet i Västmanland

Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Arboga kommun fortsätter att ligga stabilt runt 3,5 i Svenskt näringslivs enkät. Trots en sänkning på 0,03 ökar betyget inom några prioriterade områden och kommunen placerar sig som tredje bästa kommun i Västmanland.

Under tisdagen den 25 maj släppte organisationen Svenskt näringsliv betygen som visar hur Sveriges företag upplever företagsklimatet i sina kommuner.

 

–Sett över tid ligger Arboga på en bra stabil nivå inom de flesta mätningarna. Det är några små ökningar inom områden service och bemötande, information till företag och tjänstemännens attityder. Även här ligger vi över rikssnittet och det är områden vi aktivt jobbar med, säger Arboga kommuns näringslivschef Tobias Gillberg.

Höga betyg för tillståndshantering och infrastruktur

Tobias Gillberg slår fast att kontakten gällande tillståndshantering är något som ger kommunen höga poäng.

 

– Många av kontakterna med kommunen rör tillstånd och här ser vi mycket fina betyg runt 4,5 och det gäller både handläggningstider och tillgänglighet. Här gör vårt gemensamma förbund med Kungsörs kommun, Västra Mälardalens myndighetsförbund, ett bra arbete som ligger på hög Sverigenivå, säger han.

 

– Betygen som vi har fått på området är såklart glädjande och vi kommer att fortsätta att arbeta intensivt för att bibehålla en god servicenivå gentemot våra företagare, säger Eva Carlstedt Ståhl, förbundschef för Västra Mälardalens myndighetsförbund.

 

Arboga har ett högt betyg inom infrastruktur och tillgången på relevant kompetens är också ett område som ökat och ligger i nivå med rikssnitt.

 

– Detta säger verkligen en hel del om fördelarna med att driva företag i Arboga kommun, säger Tobias Gillberg.

Förbättringsområden att fokusera på

I mätningen framgår att företagen upplever att områden som trygghet, mobilnät och bredband, kommunal konkurrens samt skolans kontakter med det lokala näringslivet bör prioriteras. Det är också områden där Arboga ligger under Sverigesnittet.

 

– Vi som tjänstemän måste hela tiden vara lyhörda för vilka områden som vi kan förbättra. Företagens engagemang för företagsklimatet är ett område där Arboga ligger högt och det är extra inspirerande och något vi kommer ta med oss in i arbetet kring stadskärnan, trygghet och besöksnäring, säger Tobias Gillberg.

 

Du kan ta del av undersökningen i sin helhet här: https://www.foretagsklimat.se/arboga/start

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: