Publicerad

Satsning ska göra Arbogas förskolor än mer kemikaliesmarta

Arboga kommun kommer under 2021 satsa 250 000 kronor för att stärka arbetet med att minska barnens exponering av kemikalier inom förskoleverksamheten. Förslaget om en kemikaliesmartare förskola har lagts fram av barn- och utbildningsnämnden och den 18 maj 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att bevilja ett tilläggsanslag för satsningen.

Sedan tidigare arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med handlingsplaner för att minska barnens exponering av kemikalier. Satsningen för 2021 innebär att en extra inventering genomförs och att verksamheten får ett tilläggsanslag på 250 000 kronor för att satsa på kemikaliesmartare förskolor i Arboga.

Stärker arbetet för en god miljö

Syftet med anslaget är att genomföra en extra inventering av leksaker och redskap. Det kan till exempel röra sig om mattor med olika sorters gummi som behöver bytas ut när de blir slitna.

 

– Jag välkomnar den här satsningen. Det stärker vårt pågående arbete där vi jobbar för en god och kemikaliesmart miljö i förskolan, säger Britt-Marie Deubler, verksamhetschef för förskolan.

Byter ut material

Beslutet innebär att samtliga förskolor i Arboga kommun utöver ordinarie kontroll nu ska se över sin utrustning.

 

– Vi gör den här satsningen för att uppnå en kemikaliesmart förskola där verksamheterna är fria från onödiga kemikalier. För att vi ska uppnå målet vill vi göra en extra översyn och byta ut olika material som verksamheterna använder, säger Hans Ivarsson (C), barn och utbildningsnämndens ordförande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: