Publicerad

Stureskolan deltar i utvecklingsarbete av nationella prov

Exempelbild

Stureskolans elever har tillgång till varsin digital läroplatta. På bilden används plattan under en musiklektion.

Stureskolan deltar nu i ett samarbete som förväntas bidra till skolutveckling på nationell nivå. PRIM-gruppen, en forsknings- och provutvecklingsgrupp vid Stockholms universitet, har i uppdrag att utveckla digitala nationella prov i matematik för årskurs 6. Till utprövning av uppgifter är ett antal skolor i Sverige utvalda och Stureskolan är en av dessa.

En viktig del i arbetet med utveckling av nationella prov är utprövning av uppgifter för att se hur olika typer av uppgifter fungerar och samtidigt undersöka olika betygsnivåer för elevernas svar. För den digitala utprövning som Stureskolan nu deltar i är syftet även att undersöka möjligheter och begränsningarna av den provplattform som planeras att användas vid nationella prov. Eleverna ombeds därför att svara på några frågor i samband med utprövningen.

Engagerar elever och lärare

Stureskolan har även under tidigare läsår deltagit i utprövning av nationella uppgifter.

 

– Det är trevligt att vi får möjlighet att delta igen. Förra året deltog vi i en utprövning av en nationell provuppgift i fysik för årskurs 9. Då handlade det om en praktisk laborationsuppgift. Att delta och bidra till skolutveckling av nationella prov är både roligt och utvecklande för våra elever och oss lärare på skolan, säger Mats Karlsson, lärare i matematik och fysik på Stureskolan.

 

Han menar eleverna har varit positivt inställda till att delta i utprövningen.

 

– Några av elevkommentarer som jag har fått är att de upplever det som coolt, häftigt och pirrigt. Eleverna känner att det är spännande att vi tillsamman hjälper till och kan påverka framtiden och hur proven kan komma att se ut om några år, säger Mats Karlsson.

Viktigt att få påverka

I Arboga har elever i årskurs 7 – 9 varsin digital lärplatta. För att de aktuella eleverna i årskurs 6 på Stureskolan ska kunna förbereda sig på ett bra sätt och genomföra utprövningen har skolan tidigarelagt utdelningen av just deras lärplattor.

 

– Det är roligt att Stureskolan får möjligheten att delta i utprövningen av de digitala nationella proven. Det är ett viktigt led i skolutveckling, att skolor får vara med att påverka sådant som berör vår verksamhet, säger Linnéa Gerlström, rektor på Stureskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: