Publicerad

Fira årets högtider på ett smittsäkert sätt

Exempelbild

Några av vårens högtider har passerat men vi har fler kvar att fira. Vi måste fortsätta vara försiktiga och hjälpas åt för att minska smittspridningen.

Valborgsmässoafton har precis passerat, nu pågår ramadan med den avslutande högtiden Eid al-fitr och snart väntas Kristi Himmelfärdsdag och pingst.


Vi måste även under högtiderna tänka på att skydda varandra från smittspridning. Följ myndigheternas restriktioner och rekommendationer om hur vi ska skydda oss från att bli sjuka i covid-19. Läs mer på krisinformation.se

Regionala rekommendationer i Västmanland

För att minska smittspridningen av covid-19 har Region Västmanlands smittskyddsläkare tillsammans med Folkhälsomyndigheten infört regionala rekommendationer för Västmanland. De regionala rekommendationerna gäller till och med den 16 2021 maj och är följande:


  • Begränsa antalet nya nära kontakter
  • Undvik platser där det finns risk för trängsel
  • Avstå från icke nödvändiga resor både inom och utanför regionen.
  • Använd alltid engångsmunskydd när du som är född 2004 och tidigare reser med kollektivtrafik.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska du undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt
  • Det är viktigt att arbetsgivare ger möjlighet för dem som vistas på arbetsplatsen att hålla 1,5–2 meters avstånd till varandra både under arbete och under raster


Läs mer om de regionala rekommendationerna på Region Västmanlands webbplats.

Följ gränserna för antalet deltagare

Det finns en gräns om att max 8 personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, detta med syfte att förhindra smittspridning av covid-19.


Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra lokaler som hyrs ut får maximalt åtta personer delta

Trossamfundsledare talar om covid-19

Du kan lyssna på företrädare från olika trossamfund som talar om covid-19 på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats. Företrädarna talar på följande språk: mandarin, vietnamesiska, thai, arabiska, spanska, engelska, svenska, syriska och amarinja.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: