Publicerad

Delta i Länsstyrelsens undersökning om trängsel

Exempelbild

Det är fortfarande en hög smittspridning av covid-19 i Västmanland och det är fortsatt viktigt att vi följer rekommendationerna. Med en enkätundersökning prövar Länsstyrelsen att ta hjälp av allmänheten för att minska smittspridningen.

Tanken är att du funderar över hur den senaste dagen varit och sen svarar på frågorna. Svara gärna på undersökningen en gång om dagen, eller så ofta du kan och vill, under svarsperioden. Enkäten ligger ute i två veckor och resultatet blir en temperaturmätare för länet.

Varför genomför Länsstyrelsen enkäten?

Länsstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att följa efterlevnaden av rekommendationer och riktlinjer för att minska smittspridningen. Länsstyrelsen rapporterar varje vecka en sammanställning av hur vi i länet följer rekommendationerna. Länsstyrelsen ska även försöka identifiera områden och aktiviteter där det finns risk för ökad smittspridning.

 

Enkäten kan också hjälpa Länsstyrelsen och länets kommuner i vår prioritering av tillsyn. När enkäten är klar presenterar Länsstyrelsen resultatet på deras webbplats.

 

Fyll i webbenkäten om trängsel.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: