Publicerad

Var med och påverka framtiden i Leader Mälardalen

Exempelbild

Leader Mälardalen tar just nu fram en ny utvecklingsstrategi för Leaderområdet Mälardalen. Den ska utgå från behoven och förutsättningarna i området och enas om vad den ska arbeta med och vilka mål den ska uppnå i den kommande verksamhetsperioden 2023-2027. Var med och påverka strategin du också!

 

- Ni som bor lever och verkar i Leaderområdet vet bäst vilka förutsättningar och behov som finns lokalt hos er och därför är era åsikter mycket viktiga i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi, säger Mia Lundqvist, verksamhetsledare på Leader Mälardalen.

- I processen använder vi oss bland annat av dialogmöten och enkäter. Vi försöker på olika sätt samla in en bred bild av områdets behov och möjligheter. Vi vill skapa engagemang och delaktighet i lokal utveckling och även inspirera till idéer och nätverkande i Leaderområdet, avslutar Mia.

 


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: