Publicerad

Snart byggs en ny förskola i Arboga

Hällbackens äldrecenter byggs om till förskola.

Hällbackens äldrecenter byggs om till förskola.

Regnbågens förskola ska få nya lokaler då en del av Hällbackens äldrecenter byggs om till förskola. Byggnationen planeras nu att dra i gång i mitten av september 2021.

Under måndagen den 3 maj skrevs kontrakt mellan det kommunalägda bostadsbolaget Kommunfastigheter i Arboga AB och entreprenören som ska genomföra arbetet Örebygg AB. Den nya förskolan kommer att ligga i direkt anslutning till Västergårdens förskola och inflyttning är beräknad till augusti 2022. Gården på den nya förskolan kommer delas i olika zoner för att ge barnen största säkerhet, trygghet och variation.


– På gården kommer det att finnas stora möjligheter för barn att utforska och undersöka både när det gäller miljö och sin motoriska och kognitiva förmåga. Det kommer att finnas valmöjligheter att flytta ut så mycket som möjligt av sin utbildning utomhus, säger Anna Öhlin, rektor på Regnbågens förskola.


– Det är glädjande att byggnationen kommer i gång och att vi till nästa år kan erbjuda både nya lokaler och en förbättrad utemiljö för våra barn och pedagoger, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans Ivarsson (C).

Utformning som stärker det pedagogiska arbetet

Lokalerna på den nya förskolan kommer att vara planerade så att det underlättar för personalen att arbeta i team med en mindre grupp barn, men även finns möjligheten att arbeta i mer traditionella arbetslag kvar.


– Jag är mycket glad för att vi har haft möjligheten att från början vara med och påverka utformningen av lokalerna. I planeringen har både barn och pedagoger varit delaktiga tillsammans med KFIA och arkitekter, säger Britt-Marie Deubler, verksamhetschef för förskolan i Arboga.

Förbättrad miljö för barn och pedagoger

I de nya lokalerna kommer det även att inrymmas flera gemensamma rum, temarum, som alla arbetslag kan utnyttja.


– Vi är mycket nöjda med att vi just har fått till denna flexibilitet i lokalerna. Det är viktigt att förskolan är likvärdig för och att alla barn får de förutsättningar som behövs för att utvecklas till trygga självständiga individer med god framtidstro. Detta kommer den nya förskolan att kunna bidra till, säger Anna Öhlin.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: