Publicerad

Fira Valborg på ett säkert sätt

Det finns lite att tänka inför Valborg. Du som tänder en brasa är ansvarig för att elden inte sprider sig och att känna till om det råder eldningsförbud. Tänk också på att det vid en allmän sammankomst får vara max 8 personer för att minska smittspridningen av covid-19. Begränsa även antalet nya nära kontakter och avstå onödiga resor.

Har du tänkt fira Valborg med en brasa finns det en del saker du måste tänka på. Här ger Räddningstjänsten i Mälardalen dig förebyggande tips och råd om hur du eldar och släcker säkert.

  • Räddningstjänsten avråder från all eldning vid stark vind.
  • Om brasan står på till exempel gräs bör du under morgondagen vattna ordentligt runt brasan för att blöta upp marken.
  • Omgivningen kring brasan är viktig att man har kontroll på. Gnistor från brasan kan orsaka flygbränder.
  • Det är extra viktigt att släcka ordentligt. Det kan krävas att du gräver där brasan stått för att se till att allt är släckt.
  • Du måste självklart ha släckutrustning på plats Om du eldar en större majbrasa räcker det inte med brandsläckare och vanlig trädgårdsslang, utan då behövs ordentliga brandslangar och strålrör, anslutna till exempelvis brandpost eller motorspruta.
  • Bevakning efteråt så att allt är släckt innan du lämnar platsen.

Bevaka eventuellt eldningsförbud

Observera att det du som eldar som är ansvarig för att kontrollera om det är eldningsförbud i området och att se till att elden inte sprider sig.

Följ gränserna för antalet deltagare

Det finns en gräns om att max 8 personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, detta med syfte att förhindra smittspridning av covid-19.


Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra lokaler som hyrs ut får maximalt åtta personer delta


Det här gäller för resor och nya nära kontakter

Begränsa antalet nya nära kontakter genom att du endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din egen mindre krets, ska du undvika att vara nära andra. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där.


Avstå från onödiga resor både inom och utanför regionen. Om du anser att du måste göra en nödvändig resa, res i så fall så smittsäkert som möjligt.

Var rädd om varandra

Var rädd om dig och andra. Se till att hålla avstånd och följa alla de rekommendationer och restriktioner som finns så hjälps vi åt att hindra smittspridning. Läs mer på krisinformation.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: