Publicerad

Kraftigt ökad smittspridning leder till att regionala rekommendationer förlängs

Exempelbild

De regionala rekommendationerna om covid-19, som nyligen förlängdes till 2 maj, förlängs nu till den 16 maj. Smittspridningen har fortsatt att öka kraftigt och den mer smittsamma engelska virusvarianten står nu för 91 procent av de konstaterade fallen, meddelar Region Västmanland.

- Vi är fortfarande långt ifrån igenom pandemin och ser tydligt effekterna av den tredje vågen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla ut och följa rekommendationerna, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.


Smittspridningen av covid-19 i Västmanland ökade kraftigt 1 mars-4 april, och den 5-18 april accelererade ökningen ytterligare till mer än 900 fall per vecka. Andelen virus med den så kallade brittiska virusvarianten har ökat snabbt och uppgick till 91 procent under veckan 29 mars-4 april. Det har också förekommit klustersmittspridning med den sydafrikanske virusvarianten.


- Region Västmanland har redan lyckats ge 80 procent av alla över 65 år en första dos vaccin, vilket är ett viktigt framsteg. Än så länge är det dock för tidigt att slappna  av med rekommendationerna, och än så länge är de vårt viktigaste vapen mot viruset, avslutar Jan Smedjegård.

De rekommendationer som nu förlängs till 16 maj är:

Begränsa antalet nya nära kontakter

Begränsa antalet nya nära kontakter genom att du endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din egen mindre krets, ska du undvika att vara nära andra. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där.

Undvik platser där det finns risk för trängsel

Undvik att åka kollektivtrafik eller besöka köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Resor

Avstå från icke nödvändiga resor både inom och utanför regionen. Res så smittsäkert som möjligt om du måste resa.

Munskydd

Använd alltid engångsmunskydd när du som är född 2004 och tidigare reser med kollektivtrafik oberoende av vilken dag och tid på dygnet du reser.


Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Vi rekommenderar därför munskydd i till exempel affärer. Rekommendationen gäller inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan rekommenderas munskydd bara i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.


Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd! Att bära munskydd är ett komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd.

Arbetsgivare

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska du undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19.


Det är viktigt att arbetsgivare ger möjlighet för dem som vistas på arbetsplatsen att hålla  1,5-2 meters avstånd till varandra både under arbete och under raster. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: