Publicerad

Åtgärder i samband med vattenläckage

Vattenläckage har lokaliserats på vård- och omsorgsboendet Åspegeln. Läckaget har åtgärdats av Kommunfastigheter i Arboga AB.

Med anledning av vattenläckaget kommer fyra boende att tillfälligt behöva byta lägenhet. Åspegeln har en dialog med berörda och anhöriga har informerats.

 

Kommunfastigheter i Arboga AB ska nu se över vilka ytterligare åtgärder som måste vidtas för att återställa skadorna samt konsekvenserna av vattenläckaget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: