Publicerad

Kommunens service rankas som tredje bäst i länet

NKI-undersökningen, som mäter hur nöjda företagare är med kommunernas service, redovisades under torsdagen den 22 april. Arboga kommun får i år ett NKI på totalt 75. Detta innebär en sänkning från föregående år men resultatet är fortsatt högt och kommunen placerar sig på delad tredjeplats i länet.

Årets resultat på 75 NKI är en sänkning med en enhet från föregående år. Resultatet för serviceområdena bemötande, tillgänglighet och kompetens ligger högt inom förbundets alla områden. Mätningen för miljö- och hälsoskydd har gått ner från rekordhöga 82 till 76 men rankas fortfarande till den högre servicenivån. Ärenden kring bygglov ökar något med en enhet, från 66 till 67 NKI.


– Det är glädjande att vi även fortsättningsvis får högt resultat i företagsundersökningen. Vårt mål är att ha en hög service, gott bemötande och främja dialogen med företagen, säger Eva Carlstedt Ståhl, förbundschef på Västra Mälardalens myndighetsförbund.

Positivt betyg av service under pandemi

I rapporten beskriver företagen en ökad flexibilitet från kommunens sida gällande tillsynsärenden, där fysiska möten bytts mot telefon, mejl och andra digitala plattformar. Handläggarnas insatser har också bidragit till en positiv upplevelse då en del företagare upplevt att handläggarna varit extra lyhörda och hjälpsamma. Trots pandemin har företagarna upplevt en snabb och effektiv handläggning av ärenden, detta har varit uppskattat och en positiv överraskning för många.

Nya e-tjänster ska underlätta

För både kommunen och VMMF pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete. Något som företagen har efterfrågat för att underlätta deras hanteringen av olika ärenden är e-tjänster. Detta är något som förbundet och kommunen har tagit till sig och under fredagen den 16 april lanserade VMMF flera e-tjänster inom miljö- och hälsoskydd. Det innebär bland annat att företagare som ska starta ny livsmedelsverksamhet kan anmäla detta via förbundets e-tjänst.


Vi strävar hela tiden efter att förenkla och underlätta för företagen. Ett led i det arbetet är införandet av våra nya e-tjänster. Vi är övertygade att detta gör hanteringen både smidigare och enklare för företagarna, säger Eva Carlstedt-Ståhl.

Näringslivschef

– Arboga ligger även fortsatt på bra resultat över 70 som innebär att vi har en mycket hög service. E-tjänsterna som introduceras nu kommer också att underlätta mycket för företagen och förhoppningsvis kommer det också stärka den positiva upplevelsen av vår service, säger Tobias Gillberg, näringslivschef i Arboga kommun

Vill du veta mer om de nya e-tjänsterna? Ta del av vår nyhet på Arboga kommuns webbplats:
Nya e-tjänster inom miljö- och hälsoskydd - Arboga kommun

Om undersökningen

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

 

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).


På SKR:s webbplats kan du läsa mer om undersökningen:

Företagsklimat - Insikt

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: