Publicerad

Arbetet med Herrgårdsbron återupptas i slutet av april

Renoveringen av Herrgårdsbron återupptas i slutet av april. Herrgårdsbron ska få både gång- och cykelbana samt nya körfält för fordon. Samtidigt ska räcken och belysning bytas ut. Renoveringen av bron har pågått sedan 2019 och den 26 april planeras den sista renoveringsetappen att inledas.

Belysningen kommer bli energieffektivare och kraftfullare medan räcket på bron kommer att bli högre.


– De åtgärderna i kombination med att vi anlägger gång- och cykelbana kommer att bidra till mer trafiksäkerhet. De oskyddade trafikanterna, såsom cyklister och gångare, kommer att kunna känna sig tryggare när de passerar över bron, säger Vesa Matikainen, projektledare på Arboga kommunalteknik AB.

Utökat arbetsområde

I år kommer fler aktörer att arbeta på platsen. Förutom att Arboga kommunalteknik AB kommer att fortsätta med bron kommer Mälarenergi arbeta med att byta ut de kablar som finns under bron till nya. De innebär att arbetsområdet kommer att utökas till att omfatta delar av Hamngatan som ligger norr om ån till Storgatan, som ligger söder om ån.

Tackar för visat tålamod

Arbetet planeras att pågå fram till senhösten 2021. Såsom tidigare år kommer bron vara stängd för fordonstrafik medan en gång- och cykelbana kommer att vara öppen.


– Det är positivt att vi nu kan inleda den allra sista etappen av renoveringen. Vi vill tacka för den tålmodighet som kommuninvånarna och besökarna visade under de föregående etapperna och vi hoppas på överseende även denna gång, säger Vesa Matikainen.


Vill du veta mer om Herrgårdsbron och renoveringen? I så fall kan du besöka samlingssidan på vår webbplats:

Information om renoveringen av Herrgårdbron.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: