Publicerad

Årsredovisningen för 2020 är godkänd

Arboga kommuns årsredovisning innehåller en övergripande information av den verksamhet som bedrivits under 2020. En av verksamheterna som tas upp är nya förskolan Skogsgläntan som invigdes under 2020.

Arboga kommun redovisar ett överskott på 63,3 miljoner kronor för 2020. Ett annorlunda år sammanfattas i kommunens årsredovisning som kommunfullmäktige godkände vid sammanträdet den 15 april 2021. Året präglades av den pågående pandemin, både vad gäller verksamhet och ekonomi.

Överskottet på 63,3 miljoner kronor innebär att kommunen redovisar ett resultat som är bättre än det budgeterade resultatet på 9,9 miljoner kronor. En faktor som har påverkat det ekonomiska resultatet positivt är att de extra statsbidragen som Arboga kommun fått med anledning av pandemin översteg intäktsminskningarna. Även exploateringsresultat och att nämnderna totalt sett visar ett ekonomiskt överskott är anledningar till resultatet.

 

Ta del av hela årsredovisningen här: Årsredovisning och delårsrapport - Arboga kommun.

 

Läs tidigare nyhet om det preliminära resultatet:
Stark ekonomi i Arboga kommun år 2020 - Arboga kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: