Publicerad

Väg- och VA-arbeten på Storgatan

På uppdrag av Arboga kommun kommer Arboga Kommunalteknik AB utföra omläggningsarbeten av gata och vatten- och avloppsledningar på Storgatan. Detta för att förbättra gatans och VA-ledningarnas status.

Arbetet kommer utföras i 7 etapper från Västerleden och Bergsgränd till Herrgårdsgatan. Arbetet påbörjas i mitten av maj och förväntas pågå under hela 2021 och 2022. Besiktning av gatan och kringliggande byggnader påbörjas i mitten på april.

Begränsad framkomlighet under byggnadstiden kommer råda för gående, bil- och cykeltrafik.

För frågor, kontakta Philip Karlsson Rämö, VA-ingenjör, Arboga Vatten och Avlopp AB, telefon: 0589 – 68 70 12, 070 – 562 64 39, eller mail: philip.karlsson.ramo@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: