Publicerad

Goda resultat för Saabs tekniska gymnasium

Exempelbild

Elever på Saabs tekniska gymnasium övar sig i CAD-ritning. Foto:Helen Shippey

Att stärka intresset för teknik och naturvetenskap bland elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet och att samtidigt utforma en utbildning som svarar mot Saabs behov. Det fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 2008. Idag visar resultatet att majoriteten av eleverna på utbildningen har gått vidare inom ingenjörsyrken och att ett flertal har fått anställning inom Saab.

Hösten 2009 startade Saabs Tekniska Gymnasium, ett studieförberedande gymnasieprogram som svarar upp mot Saabs långsiktiga kompetensbehov. Sedan starten har 131 elever tagit examen och en majoritet, 100 elever, valde att gå vidare till ingenjörsutbildningar. 11 elever har fått anställning hos Saab och 3 elever har gått vidare till andra akademiska studier och anställningar. 22 elever har inte svarat på undersökningen då Vasagymnasiet ännu inte har fått kontakt med dem.

Ser ökat intresse

Arboga kommuns skolchef Ulrika Hansson och Vasagymnasiets rektor Per Gamalielsson är nöjda med resultatet i rapporten som sammanställts under våren 2021.

 

– Att flera har fått anställning visar också på att konceptet fungerar. Det är viktigt att fortsätta arbeta med att stärka intresset för teknik och naturvetenskap för framtida kompetensförsörjning, säger Ulrika Hansson.

 

– Vi ser nu att utformningen av utbildningen och de övriga delprojekten inom förskolan och grundskolan har fallit bra ut. Det är glädjande att så många gått vidare till högre studier inom området, säger Per Gamalielsson.

 

Stärker kompetensförsörjningen

Genom att utforma en gymnasieutbildning som svarar mot Saabs behov, skapas det förutsättningar för eleverna att få anställning inom företaget. Jessica Öberg, chef för affärsområdet industriprodukter och tjänster på Saab, ser positivt på intresset för ämnesområdet och utbildningen.

 

– Jag uppskattar det fina och långsiktiga samarbete som vi på Saab har med Arboga Kommun och Vasagymnasiet. Självklart vill jag att än fler ungdomar ska hitta in till teknikens fascinerande värld och jag hoppas få hälsa fler välkomna både som elever till Saabs tekniska gymnasium och framöver som kollegor på Saab. Vi har ett fortsatt stort behov av teknikkompetens för att säkerställa inte bara Saabs utan Sveriges fortsatta tillväxt, säger Jessica Öberg

 

– Det är glädjande resultat för Arboga. Det här stärker både kommunens såväl som företagets kompetensförsörjning och långsiktiga rekryteringsförmåga. Det visar också att den här formen av samverkan mellan företag och kommun är viktig, säger Tobias Gillberg, näringslivschef för Arboga kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: