Publicerad

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 april

Torsdagen den 15 april kl 18:15 sammanträder kommunfullmäktige i Arboga.

Mötet sker digitalt med samtliga 41 ledamöter.

 

Förtroendevalda som inte tjänstgör samt allmänhet ombeds att följa sammanträdet via kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Sammanträdet går även att följa i Rådhuset där delar av presidiet finns på plats:

 

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Ägardirektiv för Rådhuskocernen Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag.
  • Tomtpriser för bostadsmark
  • Årsredovisning 2020 för Arboga kommun


Här kan du läsa hela föredragningslistan med tillhörande handlingar.

 

Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: