Publicerad

Beslut om undervisning på gymnasiet efter påsklovet meddelas under vecka 13

Exempelbild

Folkhälsomyndigheten har torsdagen den 25 mars meddelat att de inte förlänger den nationella rekommendationen om att gymnasiet ska bedriva undervisningen som en blandning av distans- och närundervisning efter 1 april 2021.

Folkhälsomyndigheten anser i stället att det nu är rimligt att regioner och kommuner beslutar om till exempel närundervisning i kombination med distansundervisning om detta krävs utifrån regionala eller lokala förutsättningar.

Deltar i regionalt möte inför beslut

Vasagymnasiet genomför undervisning enligt gällande plan för vecka 13. Vasagymnasiet inväntar ett regionalt möte i Västmanland på tisdagen den 30 mars för att besluta om hur undervisningen kommer att genomföras från och med vecka 15 och framåt, efter påsklovet.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer det som mycket troligt att Vasagymnasiets preliminära plan med undervisning på plats och viss distansundervisning kommer att kunna genomföras.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: